Language:
TurkishRussianKurdishArabicPersianEnglish
Perşembe, 21 Ekim 2021, 20:34 Menu
patineh logo
New catalog- Javaher: new product of Patineh Sazan Fars with high qualification

PATINEH 
THERMAL AND ACOUSTICAL CELLULOSE INSULATIONÖnsöz


Konut ve ticari yapıların farklı seviyelerinde izolasyon malzemeleri mevcut dünya çapında kullanılan yeni inşaat arıyorsunuz. Binanın Bu tarz kamusal alanlarda enerji kullanımını optimize etmek için çok önemli bir faktördür.
Pars Co Patineh üreticileri etkili olabilmesi için enerji verimliliği standartlarını yükseltmeyi selüloz kırma mevcut kapsama anlamaya çalışın. Nedeniyle yüksek renk aralığı için ısı ve soğuk Terenüm selüloz yalıtım kaplama çok uygun olmasının yanı sıra canlı bir ortam yaratır, mutlu ve huzurlu bir ev iç mekanlarda olduğunu.Kapsama Bu tür sadece su ile karıştırılır çalıştırma ortamı ile yüksek uyumluluk vardır. Hiçbir kimyasal çözücüler çalışan alışkın olmadığımız araçlar.
      
Selülozik kapsama bazı önemli özellikleri:
 • Yıkanabilirlik
 • Onarım
 • Birçok farklı düzeylerde çalıştırma yeteneği
 • Tasarım formları becerisi
 • Renk Sınırsız çeşitli
 • Isı yalıtımı
 • Yalıtım
 • Ses izolasyonu
 • Su Su Yalıtım
 • Enerji tüketiminde önemli bir azalma
 • Yansımaları azaltın
 • Refleks Ses azaltın
 • Direnç yangın
 • Darbe direnci
 • Hayır çatlama
 • Anti-statik özellikleri (hava, toz ve moleküllerin yakmak çekmez)
 • Yüksek hızda performans
 • Koku ve uçucu yok
 • Dayanıklı
 • Ekonomi


Selüloz kapsama kullanır:
Selüloz kaplamalar tüm yüzeylerde çalıştırmak için yeteneği var. Bu kapsama çalıştırmak için selüloz sıva sonrası para ve zaman kazanmak için daha kitlesel üreticileri olduğunu.
Diğer bir deyişle, sıvama aşama, aşama, zaman alıcı maliyetlidir ve yine de kaldırılabilir. Geçerli üreticinin talimatlarına İcra Patineh Pars uyarınca bu tür sıva, boya, ahşap, vb gibi herhangi bir yüzey üzerinde belirtildiği selüloz kaplama gibi.
Selüloz kaplama da dekorasyon iç mekanlar için de kullanılabilir.Yalıtım özelliklerine ek olarak ve kullanılacak binanın güzel dekorasyon ve iç için önemli bir özellik olabilir.
Renk spektrumu ve çeşitli programları (örneğin, geometrik şekiller ve çiçek, ağaç, vb gibi doğal formlar gibi) uygulanması yararlanabilir ve kapsama anaokulları, okullar ve üniversiteler gibi eğitim alanlarında, kullanmak olabilir yer ve rahatlatıcı bir atmosfer oluşturmak için cazip bir ortam.
Kapak odaları, TV odaları ve bu salonlar meşgul metro terminali gibi halka açık alanlarda, ve havaalanı kullanımı da servis edilebilir.
• Ham ortamda doğal ve kimyasal kirleticiler nedeniyle malzeme ve sağlık getirilmesi refleks düşük hacmi nedeniyle yavaş olabilir.

Gelişmiş sanayi ülkelerde bir çok tüketicisi olan sellülozlu izolatörler Almanya Biyoloji muessesesi,Berlin maddeler mutalaa ve inceleme muessesesi,Rusya sağlık ve hijyenik muessesesi,İstanbul üniversitesi meddeler inceleme ve üretim teknolojisi merkezi gibi dünyanın bir çok yetkili mercilerince tasdik olunmuş ve Alman DIN belgesine sahip olmuştur .

Petine sellülozlu izolatörlerin diğer inşaat malzemeleriyle özellik yönünden karşılaştırılmalarıSellülozlu izolatörler 3 kontrol edici faktörü dikkate almakla modern bir yapım ve yapı sanayisinin amacını yerine getirmektedir .

   A. Masraf
   B. Emniyet ve güvenlik
   C. Çevreyi arındırmak 

 Açıkca yukarıdaki faktörlerin kontrölünde etkili olan sellüzlozlu izolatörlerlerin özelliklerinden bazısı :

    1. Isı geçirmezliği,
    2. Ses geçeirmezliği,
    3. Rutubet geçirmezliği,
    4. Az ağırlığı
    5. Yangına karşı mukavemet,
    6. Yüksek uygulama hızı,
    7. Güzellik ve renk çeşitliliği,
    8. Yakıt tüketimini ekonomikleştirmesi

 
Bu özelliklerden her hangi birisi  hr üç faktörün( A,B,C)  birini kontröl etme üstünlüğünü artırmakla  ideal bir yapıın amcına ulaimasında bize yardımcı oluyor .

Bu bölümde, benzer inşaat malzemeleri yerine sellülozlu izolatörleri kullanma yönünde daha doğru bir fiziksel niceliklere ulaşmak cihetinde yukarıdaki özellikleri

Benzer inşaat malzemeleriyle karşılaştırıyoruz : 


1 – Termofiziksel özellikler ( ısı gçirmezliği)

Sellülozlu izolatörlerin  bir ısı geçirmezliği adı altında tanınmasına  neden olan bu özelllik her üç faktörü (A,B,C) kontröl etmekle izolatörlerin işlevliliğini benzer inşaat mazlemelerine yönelik tercihli kılıyor .

Tablo-1  izolatörlerin ve inşaat malzemelerinin termofiziksel özellikleri

sıramalzeme çeşidiısı iletkenlik katsayısı
1alçı örtüsü0.22
2madeni yün0.046
3Asfalt0.062
4Normal tuğla0.72
5Çimento melatı0.72
6Mantar0.039
7sellülozlu izolatör0.039

Yukarıdaki tablodada göze çarptığı üzere ,sellülozlu izolatörlerın ısı iletkenlik  katsayaları bir haylı düşüktür . 0.22(alçının iletkenlik katsayısı) ve 0.039 ( sellülozlu izolatörlerin iletkenlik katsayıları) rakamsal miktarların karşılaştırılması bu izolatör

Izolatörlerin alçı ile olağanüstü farklı oluşunu göstermektedir ( dikkat edilmesi gereken husus bu izolatörlerin alçı- toprak yerine geçebilmeleridir .)

Ayrıca, 0.046( madeni yünün iletkenlik katsayısı) ve 0.039 (sellülozlu izolatörlerin iletkenlik katsayıları) rakamsal miktarlarının karşılaştırılması ,bu izolatörlerin izolasyonunun alçı gibi inşaat malzemesi gibi bir malzeme ile karşılanamıyacağı yanısıra şu anda da bir izolatör olarak inşaatlarda kullanılan malzemelere yönelik tercih edilmediğini  göstermektedir .

Bu özellik , iki(A,B) faktörü kontröl etmede bize yardımcı oluyor .Bu da doğal bir durumdurki bu malzemelerin izole olmaları binanın ısıtıcı ve soğutucu yönünden enerji tüketimini azaltacak ve enerji tüketimindeki azalışta hem enerji temini ve alımını ve hemde ilgili sistemlerin tesis alanını asgariye indirecek (A faktörünü kontröl) ve hemde enerjinin daha az tüketilmesi nedeniyle çavre kiriliği azalacaktır (C faktörünü kontröl).

Bu hedeflere kavuşabilme miktarını enerjinin ekonomik tüketiminde nicelik açısından izah etmiştik .


2 – Ses geçirmezliliği

Bina, seslere karşı geçirmez olduğunda ,daha sukunetli ve daha refahlı bir ortam sağlamış olmuşuz demektir .Böylece de ortam dışı eziyet edici seslerin  bina içerisine girmesi önlenmiş oluyor.Buda bir ideal yapımda (B) faktörüne ulaşmışızdır . 

Tablo-2   İzolatörlerin ve normal inşaat malzemelerinin ses özellikleri

sıramalzemekalınlık(mm)geçiş süresindeki kayıbın katsayısı(db)
1alçı örtüsüz tuğlalı duvar 140.533
2alçı örtülü tuğla duvarı152.543
3Ağaç518.5
4Delikli alçı taşı7627.2
5Cellulosic finish 324

Yukarıdaki tabloyu incelemekle,alçı kalınlığının 12.5 milimetre olduğu görülüyor .Yalnız (db 10) ses kaybına sahip olacağız .(yukarıdaki tablodan 1.ve 2. sıraların farkı )Sellülozlu izolatörle yalnızca 3 milimetrelik bir kalınlıkla (db24)kayına ulaşmış bulunmuşuz.Eğer ses kaybı miktarının , maddelerin kalınlığıyla direkt ilişkide olduğunu varsayacak olursak yukarıda belirlenen ses kalınlığı ve kayıb katsayısının dikkate alınmasıyla şu denkleme varabiliriz :

(24/ 10) x  (12.5/ 3)= 10 


Bu da sellülozlu izolatörlerin alçılı astere karşı seslere yönelik 10 kat daha izole oldukları demektir .

Hatırlatmak gerekiyorki ,insan kulağının  ses şiddetine yönelik hassasiyet alanı aşağıdaki gibidir :

  İnsan kulağı için iyi ve uygun ses10 ila 30 Desibel
  İnsan kulağı için orta ve nisbeten uygum ses30 ila 50 desibel
  İnsan kulağı için yüksek ve uygunsuz ses50 ila 70 desibel
  İnsan kulağı için incitici ve yıpratıcı ses70 ila 90 desibel

3 milimetre kalınlığındaki sellülozlu izolatörler için uygun ve uygunsuz sesler arasındaki fark ve ses kayıp miktarı çok ilginç gözüküyor .şöyleki mevzu bahis tabloyu yukaridak, izahatla karşılaştırdığımızda eğer bina dışında  bir yüksek ve eziyet edici ( 50 ila 70 desibel) bir ses oluşursa bu binanın duvarları üzerinde sellülozlu bir izolatör olduğunda bu eziyetleyici ses bina içinde çok iyi veya orta şiddetli bir sese dönüşecektir .

İyi bir sesin alanı10 <  50 – 24  < 30
Orta iddetli bir sesin alanı30  < 70 -  24  <  50

Bu özellik , selülozlu izolatörlerin özelliklede tiyatro,konfrans ve sinema salonlarının iç örtüsü olarak işlevini genişletmiştir .


3 – Rutubet geçirmezliliği

Sellülozlu izolatörlerin %17 a varan rutubeti cezbedici gücü ,ısı ve izolasyon işlevini kayıp etmedendir .Oysa alçı ile karşılaştırıldığında  alçının rutubeti cezb edici gücü yalnız %10 dur.

Ayrıca sellülozlu izlatörlerin rutubete karşı mukavemeti fevklade fazla ve %98ı

Aşkın ama hacimda %2.2 azalma gösteriyor .

Binaenaleh sellülozlu izolatör rutubtten kaynaklanan şişmeye ve bozulmaya yüz tutmadan pul pul olmıyor ve bununlada onarım ve tekrar bir izolatör uygulama masrafları azalacaktır ( A faktörün kontrölü) .Ayrıca iç çrtü adıyla bu izolatörlerden yararlanma şişmeme veya pul pul olmama nedeniyle  ortam kendi güzelliğini kayb etmiyecektir (B faktörünü konrtöl).


4 – Ağırlık

Aşağıdaki tablo  sellülozlu izolatörlerin  diğer inşaat malzemelerine karşılık kalınlığını (kesafetini) gösteriyor .

3.tablo – İzolatörlerin ve diğer normal inşaat malzemelerinin kalınlığı

sıramalzeme çeşidikalınlık(hacım ağırlığı)(Kg/ m ^3)
1Alçılı örtü 1680
2Madeni yün 190
3Asfalt2115
4Normal tuğla1920
5Çimento melatı1860
6mantar120
7Sellülozlu izolatör45

Görüldüğü üzere sellülozlu izolatörler  biğer inşaat malzemeleri içerisinde en az bir kalınlığa sahip iken uygulamak içinde en az bir kalınlığa gerek duymaktadır .(2.tobloda olduğu gibi ) Bu ise bunların uygulamadan  sonraki ağırlık yönünden ne kadar hafif olduklarını gösteriyor .

Bunca hafif ağırlık , taşımacılıkta ve taşıyan araç sayısında ve depolamada diğer inşaat malzemelerine yönelik ne kadar tesarruf sağladığını ve masraflardada kısıtlamalar meydana getirdiğini ispat ediyor (A faktörünü kontröl).Ayrıca hafif ve az ağırlık inşaatın topyekün ağırlığınıda azaltıyor .Bu da boyutları azaltacağı gibi sutünların ve temellerin  ağırlığını azaltıyor ve neticede  masrafların azalmasıyla( a faktörünü kontröl) depremden ileri gelebilecek tehlikeleri azaltacaktır (B faktörünü kontröl ) .

Bu malzemelerin hafif ağırlıklarının uygulama ve imar yararlarının yanısıra pek tam bir mukayese diyebilecek olmazsak kamu taşımacılık masraflarınıda sözkonusu edeceksek bir takribi misalla ilginç bir sonuca  varabiliriz : 

350 metrekarelik bir duvar yüzeylerini izole etmeği varsayalım . 5 mimimetre kalınlığında alçı ile duvarları örtmek istediğimizde 1.75 metreküplük bir hacıma gerek duyulacaktır .Bu hacım ise bir Nisan marka kamyonetin hacmına eşittir .

Ama alçının fazla kesafetli oluşu dikkate alınarak   bu kamyonet  bunu taşıyamaz gücünde olayıp  ve daha büyük Khaver marka bir kamyona gerek duyulacaktır .Zira bu kamyon yaklaşık ( 1.75x 1680 = 2940) kilogram ağırlıklı bu yükü taşıyabilir .

Ama şimdi aynı ebaddaki duvarları aynı kalıklıkta olan sellülozlu izolatörle örtelim .Burada sadece  (1.75 x 42 = 73) kilogram ağırlığında alzemeye ihtiyaç vardır .Bu malzeme ise ağırlık ve hacım yönünden çok rahat bir şekilde  bir Nisan marka kamyonete sığabilir .Bu karşılaştırma , taşımacılıktaki masraf miktarını kayda değer bir seviyede azaldığını ve  neticede milli çapta yakıt tüketimde tasarruf sağlandığını gösteriyor ( A ve B faktörlerin kontrölü ) .


5 – Yangına karşı mukavemet

Sellülozlu izolatörlerin dış görünüşü,şekli ve cinsinin dikkatlice  incelendiğinde  bazan kafalarda soru işareti bırakan husus bunun ateş karşısından tutuşmasıdır .Ateşe karşı tutuşma için uluslararası ASTME 119

Standardına göre Ateşın yayılma katsayısı ( FLAME SPREAD) adı altında bir katsayı tarif edilmiştir .Bu standarda göre alçı ve sellülozlu izolatörler için tarif olunan ateş yayılma katsayısı eşit ve 15 dir .Bu özellik bizi (B) kontröl 

Faktörüne ulaşmaya yönlendirecektir .


6 – Yüksek uygulama hızı

Zaman, giderlerin azalması ve yükselmesinde tamamen etkili olan bir parametredir .Uygulama süresi her ne kadar az olursa yapım masraflarıda azalacaktır . uygulama süresi boyunca yan giderler olarak toplam giderler üzerinde etkili olan şantiye  tesisi, personel ,işçi,ambar,defter ve ..... gibi giderler proje süresinin azalmasıyla azalıyor .Ayrıca uygulama  süresinin azalmasının dikkate alınmasıyla  sermaye dönüşümü başlangıç zamanınıda     

İleriye alıyor .Bununlada  giderlerin kontröl altına alınmasında etkili oluyor .

Tam olmayan bir mukayesede , 300 metrekarelik bir duvar yüzeyi örtülmek isteniyor ( yaklaşık 120 metrekarelik yüzölçümü olan bir daire).Alçı ustası ile kalfası 10 günlük bir süre istemişler  ve ardından ise bir boyacı ve kalfası boyamak için  duvarları hazırlamaları için 2 gün  ve son boyama işlemlerine 8 gün çalışacaklardır .Böylece bu binanın  tam olarak alçılanması ve boyanması için 20 gün süre gerekecektir .Oysa bu binanın bir usta ile kalfası tarafından sellülozlu izolatörle döşenmesi  toplam 3 günü alacaktır .

Bu çok  basit örnek %85  lik bir oranında zaman tasarrufunu gösteriyor .Bu da bizim (A) kontrölü faktörünün ele alınmasına yardımcı olacaktır .

7 – Güzellik ve renk çeşitliliği

Mimarlığın insan sağlığı ve ruhiyesi üzerine yaptığı harıka etkileri  dikkate alınarak boyanın ve iç dekorasyonun önemi aydınlanıyor .

Sellülozlu izolatörlerin renk  bileşimi ve güzel şekli, bunlardan özelliklede kireşlerde, okullarda,hastanelerde, spor ortamlarında ve çalışma ve idari ortamlarda kullanmamızı teşvik ediyor .Bu konu bizi (B) faktörüne ulaşmaıza yardımcı oluyor .


8 – Enerji tüketimini ekonomikleştirme 

Bir imar projesinin uygulanmasında yapılacak giderlerin artışına etkili olan faktörlerin en önemlisi (özelliklede dev ve gökdelen binalarda) ısıtıcı ve soğutucu sistemlerin yapılmasıdır .Ayrıca  tesisten sonra da yaz da en iyi bir hava akımına ve kışta ise beğenilen bir sıcaklığa kavuşmak için yapılan harcamalar bina sahiplerine istenmeyen bir fazla yük oluşturuyor .

Bunun dışında enerji tüketimindeki gayri usul yönem milli sermayenin kayıp olmasının yanısıra çevrenin büyük ölçülerde kirlenmesinede sebebiyet veriyor .Böylece bir bina da enerji  tüketiminde azalma bizi (A ve B ) gibi iki kontröl edilmesi gereken faktöre ulaşmaya yardımcı oluyor .

Eğer (1x1x1) ebadındaki normal tuğla ile inşa edilmiş  bir kutunun iç yüzeyinin bir kere 5 milimetre kalınlığındaki  alçı ve bir keresine aynı kalınlıktaki sellülozlu izolatör ile örtüldüğünü var sayacak olursak şç ve dış ortam arasında  sabit bir  Θ t = 10 derece ısı  farkının korunması için ( Θt= T1-T2= 10 derece) W ölçeğinde ne kadar soğukluk gerektiğini bilmek istiyoruz. Buradan ,yakıt veya enerji tüketiminin ekonomiksel mukayesesi için bir miyar elde edbiliriz .

Varsayımlar :

             Isı intikalı iletmek kanalıyladır .
             İç ve dış ortamın ısı farkı Θ t = 10 derece
             Tuğla duvarının kalınlığı Rw= 0.1 m
             İzolatörün kalınlığı(iç yüzey)Ri= Rg= Rc= 0.005 m
             Alçının termofizik özellikleri (1.tablo)Kg= 0.22 w/ mk
             Sellülozlu izolatörün termofizik özellikleri(1.tablo)Kc= 0.039 w/ mk
             Tuğla duvarının termofizik özelikleri (1.tablo)Kw= 0.72 w/ mk

Bu ısı farkının oluşması için gerekli olan ısı yükü 

             q= Θ t/ {( Rw  / Kw* A) + (Ri/ Ki * A) }

Formülünden hesaplanabilir .aşağıda  örneği her iki durumda çözüyoruz :

1. İç ortamı alçı ile örtüyoruz : 

             q = Θ t/ {( Rw  / Kw* A) + (Rg/ Kg * A) }= 
             qg= 10/ / {( 0.2  /( 0.72x1) + (0.005/( 0.22x1) }= 33.3 w

ve her 6 yüzey ( kutunun 6 yönü) için :

             Q = 6q = 6x33.3 = 200 w

Bununlada kutunun içi ve dışındaki 1 derecelik ısı farkını oluşturmak için eğer kutu içi duvarı alçı ile örtülmüşse 200 Wattlık bir ısı enerjisi gereklidir .

 
2. İç ortamın örtülmesi için sellülozlu izolatör kullanıyoruz : 

             q= Θ t/ {( Rw  / Kw* A) + (Rc/ Kc * A) }= 
             qc= 10/ {( 0.2  /( 0.72x 1) + (0.005/ 0.039x 1) }= 24.63 w

ve her 6 yüzey(kurunun 6 yönü) için :

             q = 6q= 6x24.63= 148 w

gözükiyor .bu durumda sözkonusu ısı farkını oluşturmak için gerekli ısı enerjisi 148 watt kadardır .

Bu basit örnekten şu anlaşılıyor ki enerji tüketimindeki azalış miktarı alçı yerine sellülozlu izolatör kullanıldığında (200- 148= 52) watt dır .bu miktar ise enerji veya yakıtın tüketim miktarındaki azalma 52.200 yani %26 seviyesindedir .

Yakıtın ekonomik olarak tüketilmesi gibi %26 lık gibi çok iyi bir sonuç 

Kolaylıkla gözardı edilmiyecek bir şey değildir .Ülkemizde devlete ve millete yük olan usulsuz yakıt ve enerji tüketimi için yüklü harcamalar yapılması kimsece gizli değildir .

Bu misal ayrıca alçı ve boya yerine sellülozlu izolatörlerden kullanmanın ısıtıcı ve soğutucu sistemlerin yaklaşık %26 oranında küçük yapılmasını gösteriyor .Bu da özellikle de büyük ve dev binalarda uygulama masraflarının ve tesisler için harcanacak pahalı sistemlerin takılmasındaki giderlerin azalacağını ispat ediyor .