Language:
TurkishRussianKurdishArabicPersianEnglish
دوشنبه، 08 آذر 1400، 01:58 Menu
patineh logo
شركت توليدي پتينه سازان فارس نمايندگي ، عامل فروش فعال در سراسر  كشور  و خارج از كشور  مي پذيرد
« دستورالعمل اجراي پوششهاي سلولزي شركت پتينه سازان فارس »

پوششهاي سلولزي ترنم طرحي نو در زيبا سازي سطوح داخلي اماكن عمومي است. اين پوشش كه  رفته رفته جاي خود را در مصالح ساختماني مدرن تثبيت نموده است، براي اجرا به مانند هر نوع پوشش ديگر نيازمند ارزيابي هاي مقدماتي نسبت به سطوح گوناگون است. چنانچه مي دانيم اين پوشش با در نظر گرفتن پيش نيازها و فراهم سازي مقدمات بر روي كليه سطوح داخلي قابل اجراست. از آنجايي كه ممكن است سطوح مذكور از نظر ساختاري داراي انواع گوناگوني باشند،در اين جزوه به بررسي اين سطوح احتمالي و نحوه برخورد با آنها براي آماده سازي اجراي پوشش سلولزي ترنم مي پردازيم. اقدامات اساسي براي اجراي پوششهاي سلولزي از ابتدا تا انتها به شرح زير مي باشد.
1-   شناخت و تعيين نوع زيركار
2-   آماده سازي سطوحي كه مي بايد پوشش بر روي آنها اجرا شود(برطرف كردن چربي ها، اجراي پرايمر(روغن اليف بتونه درجه1) و ...
3-   نحوه آماده سازي مواد واستانداردهاي گرمايي وسرمايي محيط اجرا
4-   عايق نمودن پوشش سلولزي ترنم به منظور قابل شستشو نمودن آن


1- شناخت و تعيين نوع زيركار
         در اولين مرحله بايد اجراكار كاملاﹰ نسبت به جنس سطوح زيركار محل اجرا  آگاهي پيدا نمايد (اينكه زيركار رنگ روغن قديمي است، رنگ پلاستيك است، گچ تازه و يا كشته است و غيره) براي اين منظور مي توان با مشاهده عيني سطوح مورد نظر، و يا سوال از كارفرما به اين آگاهي دست يافت.

2- آماده سازي سطوحي كه مي بايد پوشش سلولزي بر روي آنها اجرا شود
        آماده سازي سطوح براي اجرا، متناسب با نوع سطوح انجام مي پذيرد. بعنوان مثال براي اجرا بر روي سطوح رنگ روغني مي بايست (بالاخص داخل آشپزخانه ها) ابتدا چربي ها را برطرف نمود چرا كه وجود چربي ها باعث مي گردد چسبندگي مواد به ديوار انجام نشود و پس از خشك شدن بر روي ديوار فاصله اي بين اين دو ايجاد و زمينه ريزش مواد فراهم شود همچنين باعث زردي سطح پوشش سلولزي مي گردد. در سطوحي كه گچ و خاك مي باشد درصورت وجود خاك، مي بايست ابتدا با گوني خيس تمامي سطح مورد نظر را از خاك پاك نمود و در مورد سطوح گچي اي كه بر اثر نم داراي شوره و يا ريزش مي باشند ابتدا با برطرف نمودن اين موارد، نسبت به اجراي پوشش اقدام نمود.
          در مورد سطوح رنگ پلاستيك و يا گچ كشته ، ابتدا مي بايد با اجراي پرايمر  از جذب آب  مواد به داخل گچ كشته يا رنگ پلاستيك ممانعت نمود.  در مواردي كه زيركار تَرَك دارد مي بايست ابتدا با پرايمر آنرا آماده و سپس پوشش سلولزي ترنم را اجرا نمود. (درقسمت انواع سطوح و پيش نياز اجرا، توضيحات بيشتري آمده است)

3- نحوه  آماده سازي مواد و استانداردهاي گرمايي و سرمايي محيط اجرا
          بعد از آماده سازي زيركار، نوبت به آماده سازي مواد مطابق با نوع زيركار و اجراي آن   مي باشد. مخلوط نمودن مواد با آب مي بايست بصورت مرحله اي انجام شود. بدين معنا كه با اضافه نمودن آب در هر مرحله چنانچه نياز بيشتري به آب باشد دوباره نسبت به اضافه نمودن آن اقدام نمود. اصولاﹰ براي اجرا بر روي سطوح صاف تر مانند رنگ روغن و يا سطوحي كه داراي خلل و فرج بيشتر است، مواد با آب بيشتري (شل تر) مخلوط گردد. البته اين نكته بسته به تجربه اجراكار بعد از مدتي بصورت قلق در مي آيد. براي آماده سازي مواد ترجيحاﹰ از آب گرم استفاده شود و پس از ورزدادن، مواد ساخته شده حداقل به مدت نيم ساعت به حال خود بماند تا براي استفاده بهتر آماده شود. قابل توجه اين كه هر چه مواد بيشتر بماند چسبندگي بيشتري خواهد داشت.
          نكته بسيار مهم در اجراي اين پوشش در وضعيت آب و هواي سرد، اين است كه مواد    نمي بايست در شرايط جوي و سرمايي زير صفر درجه اجرا شود. و در صورتي كه اين پوشش در فضاهايي اجرا گردد كه وسايل حرارتي چون بخاري و شوفاژ روشن وجود دارد، حتماﹰبايد هوا جريان داشته باشد، چراكه با بالارفتن ميزان رطوبت ناشي از خشك شدن سريع در فضاي بسته، مواد طبله كرده و مي ريزد. بنابراين ايجاد جريان هوا با گشودن پنجره ها و يا درب ها الزامي است.

سطوح گوناگون و پيش نيازهاي اجرا

سطوح مختلف به منظور اجراي پوشش سلولزي ترنم نياز به آماده سازي مقدماتي دارد.
الف- سيمان نرمه : در صورت نداشتن لكه هاي نم و يا خاكه حاصل از قديمي بودن سيمان،  پوشش سلولزي ترنم بدون هرگونه آماده سازي، قابل اجراست.
ب- سيمان زبره : درصورت داشتن خلل و فرج بيش از حد با برطرف نمودن آنها  و همچنين  شمشه گيري گوشه ها و لبه هاي درب ها و پنجره ها مي توان پوشش را اجرا نمود.                                                                                                             
در صورت داشتن سطوح بسيار ناهموار مي توان پوشش را در دو  لايه آستري    و  لايه  نهايي اجرا كرد.لازم به ذكر است كه براي اجراي لايه دوم ،لايه اول مي بايست كاملاﹰخشك شده باشد. در اين نوع زيركار ابتدا بايد نسبت  به  نداشتن خاكه ،  با  دست كشيدن  روي  سطوح  اطمينان حاصل كرد.   

ج- كنيتكس : اين سطوح به دو دسته روغني و آبي تقسيم مي شود. اگر سطوح كنيتكس روغني سالم باشند اجرا مستقيماﹰ و بدون در نظرگرفتن پيش نياز ديگري امكان پذير است و چنانچه قديمي و داراي لكه هاي طبله شده باشد, مي بايست  نسبت  به  برطرف  نمودن  آنها  با كارتك و
پركردن خلا ايجاد شده با آستري (تهيه آن از شركت امكانپذير است) اقدام نمود.
در خصوص كنيتكس آبي مي بايست ابتدا سطوح ديوار كلاﹰ توسط كارتك تراشيده شده و بعد با جاروگرد و خاك حاصله كاملاﹰ برطرف شود و در مرحله بعد  با اجراي  پرايمر (روغن بتونه درجه 1) سطوح را آماده اجراي پوشش نمود. اجرا برروي سطوح رولكس، مانند كنيتكس آبي است.
د- سطوح رنگی : اين سطوح به صورت سنتی ،رنگ روغن و يا رنگ پلاستيك است که به شرح زير جهت اجراي پوشش سلولزي آماده مي شود.

I.   رنگ روغنی : اگر سطح دارای تَرَک و ريختگی و يا چربی (مخصوصا" در آشپزخانه) نباشد اجرای مستقيم امکان پذير است، ولی در صورت داشتن طبله ويا لکه، ابتدا بايد اين موارد  برطرف شود . برای پر کردن تَرَک های بزرگ بايد با پرايمر(روغن اليف بتونه درجه 1)      لايه های عميق را عايق سازی و با پرکردن خلا با پوشش های آستری نسبت به اجرای نهايی اقدام نمود. در مورد چربی های ديوار آشپزخانه ابتدا بايد با آب و کف، آنها  را شستشو داد، زيرا در صورت عدم شستشو مانع ايجاد چسبندگی کافی بين مواد و ديوار می شود.
II.   رنگ پلاستيک : پوشش سلولزي ترنم به دليل آن كه پوششي با حلال پايه آب            (Water Base) است، ضرورت دارد براي اجرا بر روي رنگهاي پلاستيك ابتدا سطح مربوطه با پرايمر پوشيده شود. در برخی مواقع مي توان بجاي پرايمر، رنگ روغن رقيق شده را بدون توجه به اين که شُره نموده و يا رد قلم انداخته، مصرف نمود(زيرا به عنوان زيركار است و هيچ نمودي روي كار ندارد).

و- سطوح فلزی : چنانچه اين سطوح رنگ خورده و يا آبکاری شده باشداجرا بلا مانع است و چنانچه پوشش رنگی نداشته باشد ابتدا مي بايست با يک لايه رنگ روغن و ياضد زنگ آن را کاملا" پوشاند. همچنين بايد توجه داشت که سطوح فلزی، عاری از هر گونه آلودگي مانند روغن صنعتی يا گريس باشد، و در مناطق شرجي مانند استانهاي ساحلي حتي الامكان بر روي آهن سياه اجرا نشود ولي روي سطوح گالوانيزه، آلومينيومي در صورت تميز بودن محدوديتي براي اجرا وجود ندارد فقط بايد مواد را سفت تر آماده و اجرا نمود.ز- سطوح چوبی : سطوح چوبی بدون پوشش رنگی ابتدا بايد با رنگ روغن مات پوشيده شود. در مورد نئوپان فاقد رنگ نيز بايد ابتدا سطح با يك يا دو لايه (در صورت امکان رنگ مات)پوشيده و پس از خشک شدن مواد سلولزي شركت  را اجرا نمود. در مورد چوب و نئوپان بدون روكش، حتماﹰبايد دو بار رنگ روغن غليظ بدون اضافه نمودن مواد فرار مانند تينر، نفت و بنزين كه عمدتاﹰ براي رقيق كردن بكار مي رود، اجرا شود ، پس از آن پوشش سلولزي را اجرا نمود. اين امر به خصوص در مناطق ساحلي و رطوبتي مي بايست بيشتر مورد توجه قرار گيرد. در اين موارد لازم به ذکر است که مواد با آب کمتری آماده شود.
ك- سطوح شيشه، سراميک، پلاستيک: اجراي مواد بر روي اين سطوح در صورتی که عاری از هرگونه دوده و يا چربی باشند بلا مانع است . در مورد سراميک چون ممکن است فضاهای بين سراميک ها بعد از اجرا از زير کار مشخص شود اجرای دو لايه الزامی است . لايه اول مي تواند آستری مخصوص شركت و لايه دوم مواد اصلی باشد.
ل- سطوح گچی و گچ و خاک : سطوح گچی جزو بهترين و آسانترين سطوح برای اجرای پوشش ترنم می باشد. البته اگر سطوح با گچ كُشته كار شده باشد بايد قبل از اجراي مواد، با پرايمر (روغن اليف بتونه درجه 1) عايق شوند.
         چنانچه سطوح گچی دارای زردی و يا شوره باشند ابتدا می بايست با سمباده و يا با اسپری كردن محلول  سرکه نسبت به بر طرف نمودن لکه يا شوره اقدام شود.(سطوح خاکي نيز            مي بايست ازحيث وجود مواد فوق کنترل گردد). جهت  اجراي پوشش سلولزي بر روي گچ و خاك، قبل از اجرا بايد از استادکار خواست که لبه ها و گوشه ها ی  پنجره ها و درب ها  را  شمشه گيری و تراز نمايد تا بدون هيچ پيش نياز ديگری مواد ترنم را روی آن اجرا نمود .
نکته قابل توجه: از آنجا كه چسب های کاغذ ديواری سبب سست و خاکه شدن ديوار مي شود  به صورت طبيعي اجرای پوشش سلولزی را دچار اشکال و ايراد می نمايد . بنابراين  چنانچه سطوحی قبلا" با کاغذ ديواری پوشانده شده و اکنون اجرای پوشش سلولزی مد نظر مي باشد ضروري است مراتب را به اجرا کار اطلاع داده تا نسبت به آماده سازي سطح اقدام نمايد.
4-عايق نمودن پوشش سلولز ي ترنم به منظور قابل شستشو نمودن آن
معمولاﹰ براي قابل شستشونمودن پوشش سلولزي ترنم از پرايمر مخصوص جهت  عايق نمودن استفاده مي شود. اين ماده، شيري رنگ و حلال در آب است كه  پس از خشك شدن كامل پوشش سلولزي، به نسبت يك به يك در آب حل مي گردد و با رول نقاشي و يا قلم موي پهن مخصوص رنگ پلاستيك روي ديوارها( با شيوه هائي كه مسئولين گروه هاي اجرائي توضيح مي دهند) اجرا مي شود. نكته مهم اين است كه به هيچ وجه نمي بايست عايق توسط قلم مو به صورت افقي يا چپ و راست زده شود و تنها به صورت عمودي از بالا به پائين اجرا گردد.
تذكر : در برخي مواقع ديده شده هنگامي كه سقف ها عايق مي شوند، اگر نشتي آب اتفاق بيافتد، پوشش سلولزي عايق شده در برابر آب مقاومت كرده و آب بين ديوار و پوشش سلولزي محبوس گرديده و تبادل هوا براي خشك شدن ايجاد نمي شود و اين امر خطر ريزش سراسري سقف را باعث مي گردد، بنابراين توصيه مي شود به هيچ وجه سقف ها عايق نشوند تا خسارت هاي كوچك قابل جبران به خسارت هاي احتمالي بزرگتر تبديل نگردد.

پرايمر مخصوص زير كار چيست؟
پرايمر يا همان روغن اليف درجه يك (روغن بتونه)، ماده اي است روغني كه بايد قبل از اجراي مواد روي سطوحي كه پايه آب هستند مثل رنگ پلاستيك، گچ كُشته يا كنيتكس آبي اجرا گردد.
چنانچه قبلاً روي ديوار، كاغذ ديواري نصب گرديده،‌حتما بايد سطح زيرين را بررسي كرد. اگر سطح زير كاغذ ديواري به زردي مي زد حتماً بايد روغن اليف درجه يك (روغن بتونه)، را اجرا كرد، چون در صورت عدم اجراي روغن اليف (روغن بتونه) پوشش سلولزي به زردي خواهد زد.

پرايمر را چگونه مي توان آماده و اجرا كرد؟
روغن اليف درجه يك (روغن بتونه) را با در نظر گرفتن نوع زيركار با تينر روغني مخلوط        مي كنيم به عنوان مثال، اگر سطح زير كار گچ كُشته بود بايد مقدار تينر نسبت به روغن بيشتر باشد، و بالعكس اگر كنيتكس بود مقدار روغن بايد از تينر بيشتر باشد.
پس از خشك شدن روغن طي 12 الي24 ساعت ، سطح براي اجراي پوشش سلولزي آماده است.
توجه :
براي اطمينان بيشتر مي توان روغن مات را هم به روغن اليف درجه يك (روغن بتونه) اضافه كرد و سپس تينر را با آن مخلوط كنيم.

پرايمر را از كجا مي توان تهيه كرد؟
پرايمر يا روغن اليف درجه يك (روغن بتونه )را مي توان از كليه رنگفروشي هاي داخل كشور به آساني تهيه نمود.
مخلوط روغن اليف و تينر روغني با قلموي پهن (مخصوص رنگ پلاستيك) به سهولت و با سرعت بسيار بر روي ديوار قابل اجرا مي باشد.


قابل توجه مصرف كنندگان محترم

ما به منظور بهتر نمودن كيفيت پوششهاي  سلولزي، چسبي را از شركت تركيه اي، مطابق با استاندارد اروپا و استاندارد ملي، مورد استفاده قرار مي دهيم كه به طور خاص براي صنعت پوششهاي سلولزي به كار ميرود. كه علاوه بر حفظ و بالا بردن كيفيت مواد ،خاصيت آنتي باكتريال به آن مي دهد به طوري كه ديگر حالت كپك زدگي نخواهد داشت و همچنين استقامت و طول عمر مواد را به طور قابل ملاحظه اي افزايش مي دهد .

مصرف كنندگان محترم
 توجه به اين نكته ضروريست، كه جذب آب اين پودر(CMC يا كربوكسي متيل سلولز) در بازه زماني 35 دقيقه مي باشد پس براي اجراي بهتر، حتما مواد را با مقدار كافي آب  (ترجيحا" گرم) مخلوط نموده و كاملاً ورز دهيد و بگذاريد 35 دقيقه  بماند، بعد از اين مدت دوباره خمير آماده را بهم زده و سپس اجرا نماييد .
قابل ذكر است چنانچه خمير آماده شده مدت طولاني تر در شرايط مناسب باقي بماند با سهولت بيشتري اجرا خواهد شد و كشش مواد بر روي سطح بيشتر خواهد بود كه اين امر باعث سودآوري بيشتر براي اجرا كننده و بالطبع مصرف كننده مي باشد.

« نحوه استفاده از رزين ويژه شستشوي پوشش سلولزی شركت پتينه سازان فارس »


رزين مورد استفاده پوشش سلولزی ترنم به سه منظور انجام می گيرد:
  • قابليت شستشوي صد در صد
  • بالاتر بردن کيفيت
  • ايجاد سهولت در کار و مقرون به صرفه بودن آن

نحوه اجرا:
براي آماده سازي پوشش سلولزي ترنم، ابتدا مقدار آب مورد نياز جهت اجرا كردن مواد را به صورت جداگانه با نيم الی يک ليتر از رزين مورد نظر مخلوط کرده و بعد محلول ساخته شده  را  به مواد خشك اضافه  می کنيم، هم اكنون مواد آماده اجرا بر روي سطح مي باشد.

توجه گردد كه به هيچ عنوان رزين مورد نظر به صورت خالص با مواد ترنم مخلوط نگردد، بدين دليل كه باعث عدم يكنواختي در كار مي گردد.


نكته : خاصيت استفاده از اين نوع رزين به روش بالا اين است که باعث ايجاد کشش مواد به مقدار1 متر بيشتر از کشش طبيعی پوشش سلولزی بدون رزين مي گردد  و نيز به مقاومت مواد در مقابل رطوبت شديد و بالا بردن کيفيت به مقدار 50% در برابر سطوحي که دارای نم و پوسيدگی هستند، كمك مي نمايد.
به منظور بالاتر بردن قدرت مقاومت در برابر آب به روش زير عمل مي كنيم:

  • بعد از آماده سازی مواد و اجرای آن بر روی سطح مورد نظر، طبق دستورالعمل اجرايي بالا  و خشک شدن کامل مواد، يک ليتر رزين را با سه ليتر آب مخلوط کرده و توسط قلم موی مخصوص رنگ پلاستيك بر روي مواد اجرا مي نمائيم.
  • پس از خشک شدن رزين، مجدداً همين عمل را با مخلوط كردن يک ليتر رزين و دو ليتر آب تکرار می کنيم.
  • در مرحله آخر يك ليتر رزين را با يک ليتر آب مخلوط کرده و بر روی سطح رزين خشک شده قبلی اجرا مي نمائيم.

رزين مورد نظر به دليل رقيق بودن باعث بسته شدن منفذهای ريز سطح اجرا شده می گردد و به صورت کامل، مانع از ورود آب به پوشش سلولزی می گردد.


نحوه آماده كردن مواد خشك ترنم:
ابتدا بايد مواد خشك را با آب مخلوط كرد تا به صورت خمير در آيد هر يك كيلو از مواد خشك را با حدود 5 ليتر اب مخلوط كرده و كاملا ورز مي دهيم سپس مي گذاريم بين 20تا 30دقيقه بماند تا خوب قوام پيدا كند بعد از 30دقيقه دوباره مواد را به هم زده تا به خوبي آماده اجرا شود

ضخامت اين پوشش بر روي ديوار در حدود 2ميليمتر است  ابزار اجراي آن ما له هاي سبك طلقي مي باشد (كه شركت مي تواند در اختيار اجرا كارها بگزارد)لازم به ذكر است هر يك  كيلو مواد  پوشش سلولزي 2.7تا 3 متر مربع و يا  به عبارت ديگر هر تن به طور متوسط 2700متر مربع تا 3000 متر مربع از ديوار را مي پوشاند لازم به ذكر است متراژ اجرايي بستگي به نوع زير كار و مهارت اجرا كار نيز دارد
 مقدار پوشش دهي محصولات تمام الياف بر روي سطوح براي  هر يك كيلو در حدود 2.7 متر مربع  مي پوشاند .
نحوه آماده سازي مواد تمام الياف :
هر يك كيلو مواد تمام الياف را با 5 ليتر  آب مخلوط كرده كمي ورز داده چند ساعت  مي گذاريم بماند  تا به خوبي قوام يافته و  دوباره مواد را بهم زده  سپس اجرا مي كنيم   

مدت زمان لازم براي خشك شدن مواد بسته به نوع زير كار ،رطوبت محيط متفاوت مي باشد  و. .بين 24 تا 72 ساعت طول مي كشد .
نكته :محيط هايي كه رطوبت هوا بسيار بالا مي باشد حتما بايد در و پنجره ها را باز گذاشت تا هوا جريان داشته و  مانع كپك زدگي مواد شد .

نكته مهم براي قابل شستشو كردن مواد سلولزي مي توانيد از رزين ضد آب شركت پتينه سازان فارس كه در ظرفهاي 20ليتري موجود مي باشد استفاده كنيد  نحوه استفاده و اجراي رزين در دستورالعمل  مربوطه به طور كامل شرح داده شده است هر يك ليتر در حدود 8الي 9 متر از ديوار را مي پوشاند.